Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski
Values People
Tomek Jurek
Digital Advisory M-commerce
Izabela Franke
Digital Advisory UX research
Jakub Nawrocki

Featured Insights

Explore all insights
Close
Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski
Values People
Tomek Jurek
Digital Advisory M-commerce
Izabela Franke
Digital Advisory UX research
Jakub Nawrocki
Explore all insights

Featured Insights

Nov. 27, 2023 1 min read

Barometr Retail: omnichannel oraz personalizacja najmocniej wpłynęły na retail w 2023 r.

Barometr Retail: omnichannel oraz personalizacja najmocniej wpłynęły na retail w 2023 r.

Jak pokazują wyniki ostatniego już w tym roku badania Barometr Retail firmy doradczo-technologicznej Future Mind, eksperci branży retail za dwa dominujące trendy kształtujące branżę handlową uznają omnichannel experience (28 proc.) oraz personalizację (25 proc.). Samą sytuację branży w mijającym roku, ponad połowa z nich oceniła jako przeciętną.

E-commerce po pandemii

Bieżący rok jest pierwszym od 2020, który nie upłynął pod znakiem pandemii. To z kolei miało bezpośrednie przełożenie na obraz e-handlu. Sprzedaży online nie napędza już lockdown, a czynniki takie jak wysoki poziom inflacji czy dyrektywa Omnibus, studzą zapał klientów, a marketerów stawiają przed ciężkim zadaniem tworzenia zupełnie nowych strategii.

Ostatni kwartał tego roku nie przyniósł w opiniach ekspertów zmian, jeśli chodzi o to, jakie czynniki najmocniej wpływają na decyzje konsumentów. Tak jak w poprzednich edycjach, polityka cenowa otrzymała zdecydowaną przewagę głosów – wskazało na nią aż trzy czwarte respondentów. Kolejnym obszarem, w którym ankietowani byli zgodni z wynikami wcześniejszych Barometrów jest najszybciej rozwijający się kanał sprzedaży – tu ponownie retailerzy wybrali aplikację mobilną (28 proc.).

Kanałem dystrybucji, który coraz bardziej zyskuje na znaczeniu wśród ekspertów jest marketplace – 25 proc. z nich uznało go za najszybciej rosnący w bieżącym roku. Z kolei, prognozy przedstawione przez Strategy&Poland sugerują, że do 2027 roku sprzedaż za pośrednictwem marketplace’ów, może odpowiadać za nawet 60 proc. całości sprzedaży w retailu. Stąd, już co czwarty przedstawiciel firm biorących udział w Barometrze Retail deklaruje, że jego organizacja zainwestowała w rozwój marketplace’u w 2023 roku.

To, że o e- i m-commerce rozmawia się i myśli dojrzalej, jest zasługą postpandemicznej stabilizacji. Handel online sprawdził się w sytuacji kryzysowej, a teraz udowadnia swoją wartość w świecie równouprawnienia z onsite. Zastosowanie aplikacji mobilnych również wewnątrz sklepów stacjonarnych i podczas zakupów to zasługa uważności retailerów oraz szybkiego wyciągania przez nich wniosków z zachowań i preferencji klientów. Poza tym, niemałą rolę odgrywaja sprawność operacyjna działów IT, oraz firm doradczych i wdrożeniowych. Mimo chwilowo panicznej komunikacji postpandemicznej, nowy krajobraz retailu widzę jako harmonijny, a jego przyszłość - niezwykle interesującą. – komentuje Paweł Wasilewski, Head of Solutions w Future Mind.

Patrząc w przyszłość

Zważywszy na opinie ekspertów dotyczące kanału mobilnego – kolejnym krokiem w jego rozwoju zdaje się być synergia z zyskującym na popularności marketplace. Taki trend potwierdza się również w prognozach respondentów Barometru Retail. Ich zdaniem właśnie te dwa kanały będą najszybciej rosnąć w 2024 roku – odpowiednio 30 i 27 proc. wskazań.

Eksperci biorący udział w badaniu oceniali również, jak według nich będzie wyglądać sytuacja branży w kolejnych 12 miesiącach. Niemal dwie trzecie ankietowanych zgodnie uznało, że będzie podobna do tegorocznej. Z kolei poza rozwiązaniami mobilnymi oraz marketplacem, rośnie popularność rozwiązań bazujących na AI – jak wskazują uczestnicy badania, głównie tych związanych z personalizacją (60 proc.). Według największej grupy ekspertów branży handlowej (34 proc.) wszystkie te działania mają za zadanie zwiększyć w nadchodzącym roku liczbę klientów.

Wielu retailerów przyznaje, że 2023 rok stanął pod znakiem przetowarowania, wojen cenowych czy nadmiernych obniżek. Niemniej jednak, dobiegający końca czwarty kwartał to czas przemyśleń nad lekcjami z działalności w mijającym roku, niekiedy bolesnymi. Ale teraz przed nami nowe rozdanie, nowe budżety i nowe strategie, aby zdobywać nowych klientów – właśnie to definiuje jako kluczowy cel na 2024 rok najwięcej respondentów Barometru Retail – mówi Tomasz Woźniak, CEO & Partner w Future Mind.

Kontakt dla mediów:

Julia Dudziak-Dropko
+48 729 115 231
[email protected]

We engineer
digital business

Subscribe to our insights

A better experience for your customers with Future Mind.

This field is required. Please fill it in, so we can stay in touch
This field is required.
© 2024 Future mind
all rights reserved