Growth Business Data
Michalina Leśniak
Digital Transformation Digital Advisory
Maciej Cieślukowski Emilia Adamek
People Values
Tomek Jurek
Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski

Featured Insights

Explore all insights
Close
Growth Business Data
Michalina Leśniak
Digital Transformation Digital Advisory
Maciej Cieślukowski Emilia Adamek
People Values
Tomek Jurek
Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski
Explore all insights

Featured Insights

Feb. 21, 2024 2 min read

State of Retail: Najciekawsze wnioski z Barometru Retail

State of Retail: tylko jedna trzecia ekspertów branży oczekuje, że 2024 rok będzie korzystniejszy dla handlu.

State of Retail: Najciekawsze wnioski z Barometru Retail

W raporcie „State of Retail”, firma doradczo-technologiczna Future Mind zebrała kluczowe dla sektora handlu dane i wnioski wynikające z całorocznego cyklu badań Barometr Retail, uzupełniając je o niepublikowane wcześniej komentarze i prognozy ekspertów. W materiale omówione zostały najważniejsze trendy i technologie, a także to jak organizacje z branży reagują na zmieniającą się sytuację rynkową. Eksperci biorący udział w badaniach Barometr Retail w 2023 roku zgodnie wskazali, że generatywna sztuczna inteligencja, m-commerce, personalizacja oraz lojalizujące aplikacje mobilne będą wiodącymi czynnikami wpływającymi na decydentów polskiego handlu.

Stabilny rozwój

Tylko około jedna trzecia ekspertów branży, zapytanych o to, jak oceniają jej sytuację w 2024 roku, spodziewa się, że będzie ona lepsza niż w 2023. Poziom optymizmu jest zauważalnie niższy niż rok temu – na początku ubiegłego roku aż 61 proc. badanych oceniało, że sytuacja branży w 2023 r. będzie dobra lub bardzo dobra. Z kolei wśród decyzji biznesowych z ostatnich 12 miesięcy, które negatywnie wpłynęły na ich organizacje, marketerzy wymieniali między innymi przetowarowanie, wejście w wojnę cenową czy nadmierną koncentrację na mało znaczących projektach.

To, co w perspektywie najbliższych miesięcy jest według retailerów istotne, to inwestowanie w odpowiednie kanały sprzedaży. Najszybciej rosnącym z nich pozostają aplikacje mobilne, na które wskazało 30 proc. ankietowanych. Zaraz za nimi plasują się marketplace'y z 27 proc. wskazań. Polacy coraz częściej przekonują się również do popularnego w Azji trendu dokonywania zakupów za pośrednictwem mediów społecznościowych (16 proc.).

Wiele organizacji poważnie potraktowało w tym roku kwestię zbierania i analizowania danych w komunikacji z rynkiem i o wiele ciekawiej i skuteczniej komunikuje się ze swoimi klientami. Przejawia się to również w postępującym zaniku męczącej masowej komunikacji ATL i migracji do bardziej wyrafinowanych form interakcji online. Cieszy, że rozpoczyna się ciekawa dyskusja o środowiskowej odpowiedzialności e-commerce. W nowym roku szykuje się kilka arcyciekawych wydarzeń w polskim m-commerce, co sprawi, że pozycja marek posiadających aplikacje mobilne ponownie się umocni. Ponadto, Dino wykonało pierwszy krok w stronę digitalu, którego niewielu się spodziewało – komentuje Paweł Wasilewski, Head of Solutions w Future Mind.

M-commerce na fali wzrostu

Aż 83 proc. respondentów biorących udział w cyklu Barometr Retail przyznało, że kanał mobilny pełni ważną, a nawet kluczową rolę w interakcji klienta z ich marką. Użytkownicy coraz chętniej wybierają aplikacje mobilne ze względu na ich użyteczność i szybkość, która znacząco przewyższa inne urządzenia wykorzystywane do zakupów online.

- Przeciętna osoba korzysta z telefonu komórkowego przez 5 godzin dziennie, z czego lwią część (a dokładniej 88 proc. tego czasu) spędza na korzystaniu z aplikacji. Klienci coraz częściej polegają na aplikacjach mobilnych m-commerce do realizowania transakcji. Dlatego też posiadanie dobrze rozwiniętego produktu cyfrowego jest opłacalną inwestycją dla firm dążących do wykorzystania swojego potencjału biznesowego i uzyskania przewagi konkurencyjnej w podróży klienta. Atrakcyjne programy lojalnościowe, niestandardowe rabaty, wysoce skuteczny referral marketing i spersonalizowane powiadomienia push. To tylko niektóre z możliwości aplikacji m-commerce, które pomogą retailerom zdobyć więcej klientów, zwiększyć przychody z aplikacji mobilnej i przypomnieć docelowym odbiorcom, że warto od nich kupować – podkreśla Jacek Dogadalski, Business Development Lead w Future Mind.

W roli głównej – AI

Polscy retailerzy w przeważającej większości (59 proc.) deklarują, że ich firmy wykorzystują możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję. Do takiego stanu rzeczy może przyczyniać się wysoka konkurencja i mocna otwartość na innowacje w branży handlowej. W szczególności firmy, których grupa docelowa składa się z młodych konsumentów, są już przyzwyczajone do konieczności stałego eksplorowania nowinek technologicznych, by zapewnić klientom najwyższej jakości produkty cyfrowe. Do najczęstszych zastosowań sztucznej inteligencji wśród polskich firm z branży handlowej należą te związane z obsługą klienta i personalizacją komunikacji (po 45 proc.).

- Sztuczna inteligencja gra w polskim handlu ogromną rolę w przenikających się tematach analizy danych, customer intelligence i personalizacji. Zaawansowane algorytmy pozwalają procesować ogromne ilości danych, wyciągać z nich znaczące wnioski i dostosowywać ofertę czy interfejsy produktów cyfrowych do potrzeb konkretnych klientów. Wygląda jednak na to, że obecnie polscy retailerzy ufają AI raczej w zakresie dostarczania rekomendacji produktów dla konsumenta, czyli personalizacji opartej na machine learningu, a nie podejmowania decyzji strategicznych. Niespełna 10 proc. respondentów Barometru Retail zadeklarowało, że korzysta z AI w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych, a jeszcze mniej używa technologii do podejmowania decyzji produktowych. Mocny komunikat ze strony branży retail stanowi fakt, że wszyscy respondenci planują zwiększać stopień wykorzystania sztucznej inteligencji w swojej organizacji – część nie wie jeszcze tylko, w jaki sposób dokładnie to zrobić – komentuje Michał Klimczak, Head of Mobile w Future Mind.

Kontakt dla mediów:

Julia Dudziak-Dropko
+48 729 115 231
[email protected]

We engineer
digital business

Subscribe to our insights

A better experience for your customers with Future Mind.

This field is required. Please fill it in, so we can stay in touch
This field is required.
© 2024 Future mind
all rights reserved