Growth Business Data
Michalina Leśniak
Digital Transformation Digital Advisory
Maciej Cieślukowski Emilia Adamek
People Values
Tomek Jurek
Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski

Featured Insights

Explore all insights
Close
Growth Business Data
Michalina Leśniak
Digital Transformation Digital Advisory
Maciej Cieślukowski Emilia Adamek
People Values
Tomek Jurek
Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski
Explore all insights

Featured Insights

June 21, 2024

Jesteśmy coraz bardziej otwarci na AI, ale mamy też obawy

Jesteśmy coraz bardziej otwarci na AI, ale mamy też obawy

Polacy są coraz bardziej otwarci na AI, ale mają też obawy. W artykule redakcja ITwiz, powołując się na wyniki raportu Future Mind „Żyjesz w Phygital, choć o tym nie wiesz”, przytacza najczęściej wymieniane obawy respondentów: wzrost dezinformacji – 72% wskazań, wykorzystanie AI w celach militarnych – 72%, czy umocnienie pozycji globalnych koncernów – 69%.

Przeczytaj artykuł
We engineer
digital business

Subscribe to our insights

A better experience for your customers with Future Mind.

This field is required. Please fill it in, so we can stay in touch
This field is required.
© 2024 Future mind
all rights reserved