Growth Business Data
Michalina Leśniak
Digital Transformation Digital Advisory
Maciej Cieślukowski Emilia Adamek
People Values
Tomek Jurek
Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski

Featured Insights

Explore all insights
Close
Growth Business Data
Michalina Leśniak
Digital Transformation Digital Advisory
Maciej Cieślukowski Emilia Adamek
People Values
Tomek Jurek
Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski
Explore all insights

Featured Insights

June 13, 2024 1 min read

50 proc. polskich retailerów nie posiada procesów pozwalających efektywnie wykorzystać dane konsumenckie

50 proc. polskich retailerów nie posiada procesów pozwalających efektywnie wykorzystać dane konsumenckie

Wyniki badania Barometr Retail, przeprowadzonego przez firmę doradczo-technologiczną Future Mind wskazują, że tylko 9 proc. respondentów deklaruje, że posiada dokładnie zdefiniowaną strategię danych konsumenckich. Z kolei 36 proc. badanych twierdzi, że co prawda posiada strategię, ale wymaga ona dalszej pracy, a niemal 40 proc. dopiero planuje ją stworzyć i przyznaje, że jej brak utrudnia lub uniemożliwia efektywne działania w zakresie danych. Ponadto, w praktyce wiele organizacji wciąż boryka się z podstawowymi problemami, takimi jak chociażby gromadzenie informacji demograficznych, które pozyskuje jedynie 12 proc. ankietowanych.

Bariery w monetyzacji danych

Pomimo ogromnego potencjału w zakresie zbierania danych konsumenckich, branża retail wskazuje na kilka głównych barier w ich monetyzacji: brak odpowiednich procesów (50 proc.), ograniczone zasoby finansowe, niedostateczna jakość danych (po 38 proc.), niewystarczająca infrastruktura technologiczna oraz brak kompetencji w zakresie analizy danych (po 29 proc.).

– W środowisku korporacyjnym głównym wyzwaniem nie jest samo pozyskanie czy dostęp do informacji o kliencie. Bariery pojawiają się na innym etapie – monetyzacja danych konsumenckich często wymaga zmian mentalnych oraz pełnego zrozumienia ich wartości wewnątrz struktury firmy. Ten proces niejednokrotnie bywa bardziej złożony niż implementacja zmian systemowych czy technologicznych. Tym, co należy traktować jako wyzwanie, jest także ograniczony dostęp do odpowiednio wykwalifikowanej kadry, która potrafi strukturyzować dane pozyskiwane z różnych źródeł i przekuwać je w wartościowe dla biznesu i zrozumiałe insighty – komentuje Piotr Szałaśny, kierownik e-commerce w GK Martes Sport.

Perspektywy na przyszłość

Jak pokazują wyniki najnowszego Barometru Retail, największym wyzwaniem firm w obszarze danych konsumenckich nie jest brak pomysłów na monetyzację, ale przekonanie decydentów do inwestycji w ten obszar. Spośród respondentów tylko 6 proc. wskazało na brak pomysłów na monetyzację danych, natomiast kwestie kulturowe to sumarycznie 35 proc. odpowiedzi ankietowanych. Dlatego kluczowe jest stworzenie strategii danych, która przekona organizację, że inwestycja w ich wykorzystanie może przynieść wysokie zyski.

– Z całą pewnością możliwość monetyzacji danych wymaga inwestycji w technologię i infrastrukturę, a brak nakładów budżetowych na ten obszar może przekreślić skuteczność i efektywność na starcie. Korci, żeby powiedzieć, że największym problemem jest brak strategii w tym obszarze. Niemniej dużo większą przeszkodą są kwestie kulturowe. Zbudowanie kultury data-driven wymaga sporo czasu, a także uzbrojenia ludzi w niezbędne kompetencje. Nie chcę powiedzieć, że kultura zjada strategię na śniadanie, ale niewątpliwie jedzą one razem to śniadanie przy stoliku pełnym rozwiązań technologicznych – podsumowuje Izabela Franke, Head of Advisory w Future Mind.

Skutecznym sposobem na rozwiązanie problemów z jak najefektywniejszą utylizacją danych jest pozyskanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie zarządzania nimi. To sprowadza się do zatrudnienia odpowiednich specjalistów lub inwestycji we wsparcie zewnętrznych ekspertów. W perspektywie najbliższych miesięcy potencjał takich działań wzrasta, ponieważ według ankietowanych ekspertów branży zarządzanie danymi, analityka i AI to obszar technologiczny, w który najwięcej firm planuje zwiększać inwestycje. Obecnie, najpopularniejszą metodą monetyzacji danych konsumenckich są programy lojalnościowe (66 proc. wskazań). W najbliższym roku zauważalny jest jednak wzrost zainteresowania personalizacją komunikacji. Plany te są uzasadnione, ponieważ wśród największych szans dla branży retail respondenci wymieniają wykorzystanie AI do personalizacji produktów, usług i komunikacji marketingowej (52 proc. wskazań).

Kontakt dla mediów:

Julia Dudziak-Dropko
+48 729 115 231
[email protected]

We engineer
digital business

Subscribe to our insights

A better experience for your customers with Future Mind.

This field is required. Please fill it in, so we can stay in touch
This field is required.
© 2024 Future mind
all rights reserved