Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski
Values People
Tomek Jurek
Digital Advisory M-commerce
Izabela Franke
Digital Advisory UX research
Jakub Nawrocki

Featured Insights

Explore all insights
Close
Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski
Values People
Tomek Jurek
Digital Advisory M-commerce
Izabela Franke
Digital Advisory UX research
Jakub Nawrocki
Explore all insights

Featured Insights

June 14, 2023 2 min read

1/3 młodych Polaków mogłaby żyć bez smartfona najwyżej pół dnia

1/3 młodych Polaków mogłaby żyć bez smartfona najwyżej pół dnia

W odpowiedzi na dynamiczne zmiany na rynku pracy i wyzwania gospodarcze, młodzi Polacy zwracają się ku technologiom. Według raportu firmy Future Mind „Młodzi vs. Mobile. Wpatrzeni w ekran, czyli o młodych Polakach i technologii mobilnej”, już dwie trzecie respondentów w wieku 15-35 lat korzysta z aplikacji mobilnych, aby lepiej zarządzać swoimi wydatkami. Tym samym, rozwiązania cyfrowe stają się dla nich istotnym wsparciem w niwelowaniu skutków kryzysu. Jednocześnie badanie pokazuje, że na poziomie wartości, inwestowanie w naukę i rozwój technologiczny oraz budowa silnego i sprawnego państwa to kluczowe aspekty dla 80 proc. młodych Polaków. To podejście przejawia się również w ich ambicjach zawodowych – jedna trzecia ankietowanych w wieku 15-35 lat pragnie pracować nie tylko dla zarobku, ale przede wszystkim dla własnego rozwoju.

Młodzi kontra wyzwania współczesności

Rynek pracy i obecna koniunktura gospodarcza budzą niepokój wśród młodych Polaków. Przemawiają za tym wyniki badania przeprowadzonego przez firmę doradczo-technologiczną Future Mind, według których aż 75 proc. osób do 35. roku życia ocenia negatywnie wpływ aktualnej sytuacji makroekonomicznej na swoje życie. Przeciwnego zdania jest jedynie 6 proc. ankietowanych.

Jednak młodzi Polacy, zwłaszcza ci poniżej 25. roku życia, starają się adaptować do bieżących warunków, z powodzeniem wykorzystując technologie mobilne, takie jak aplikacje sklepów i marek, aby kupować taniej.

W obliczu wyzwań makroekonomicznych, uczestnicy przeprowadzonego przez nas badania wykazują się elastycznością i zaradnością, korzystając z różnych strategii w ograniczaniu wydatków. Zgodnie z wynikami dla aż 62 proc. ankietowanych preferowanym kierunkiem działania jest poszukiwanie w sklepach okazji i promocji. Co więcej, ponad 40 proc. dwudziesto- i trzydziestolatków deklaruje, że wybiera tańsze warianty swoich ulubionych produktów, a jedna czwarta z nich korzysta ze specjalnych aplikacji wyszukujących im promocje. Jednocześnie warto dodać, że w grupie wiekowej 21-25 lat, przeszło 30 proc. respondentów robi częściej zakupy w tym samym sklepie, aby później skorzystać z bonusów. Zainteresowanie taką formułą oszczędzania u wielu młodych ludzi to doskonały moment dla firm, by zainwestować w programy lojalnościowe – mówi Izabela Franke, Head of Advisory w Future Mind.

Bez smartfonu ani rusz!

Ta świadomość znaczenia technologii i rozwoju odzwierciedla się również w codziennym korzystaniu ze smartfonów. Młodym Polakom trudno jest wyobrazić sobie dziś funkcjonowanie bez urządzeń mobilnych. Już 60 proc. z nich spędza przed ekranem smartfona od 2 do 5 godzin dziennie. Co więcej, w grupie osób 15-20 lat blisko 40 proc. deklaruje, że jest to przedział nawet między 5 a 10 godzinami.

Smartfon stał się częścią życia zarówno młodszych, jak i starszych pokoleń. Nie chodzi jednak o samo narzędzie, ale o zakres funkcjonalności i usług, które dzięki niemu są dostępne. Telefon towarzyszy młodym całą dobę – jest ich budzikiem, oknem na świat, pierwszą i ostatnią rzeczą, jakiej używają i na którą patrzą każdego dnia. Wypełnia on wolne chwile, stanowi odskocznię od codziennego życia, ale także wspiera ich w wypełnianiu codziennych zadań – czy to szkolnych czy zawodowych. Biorąc pod uwagę tę kwestię, nie zaskakuje fakt, że jedna trzecia respondentów byłaby w stanie bezproblemowo żyć bez smartfona maksymalnie pół dnia. Z kolei co dziesiąty ankietowany w wieku 15-20 lat mógłby funkcjonować w ten sposób najwyżej jedną godzinę – dodaje Izabela Franke z Future Mind.

Znajomi przegrywają z social mediami

Mobilność i natychmiastowy dostęp do informacji stają się standardem dla młodego pokolenia. Smartfony i media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w tym procesie. W każdej badanej grupie wiekowej (15-35 lat) głównym źródłem informacji o aplikacjach mobilnych są właśnie grupy w social mediach. Warto podkreślić, że wśród najmłodszych użytkowników (15-20 lat) nieco ponad jedna czwarta tak samo często opiera się na rekomendacjach rodziny, jak i tych znalezionych na forach internetowych. Jednocześnie tylko co dziesiąta osoba w tej grupie wiekowej korzysta z poleceń znajomych, a niespełna 5 proc. dowiaduje się o nowych aplikacjach z reklam.

Świat mediów społecznościowych i chatów jest dla młodych jak drugi dom. Wykorzystują oni pełen wachlarz komunikatorów – do rozmowy z babcią służy im WhatsApp, a TikTok pokazuje, co jest teraz na topie. Wyraźna jest tendencja do odchodzenia od poleceń znajomych czy portali do porównywania produktów na rzecz forów społecznościowych czy wspomnianego TikToka. To wskazuje, jak dużą moc opiniotwórczą mogą zyskać aktywni użytkownicy tychże grup. Dodatkowo, nie można pominąć faktu, że młodsze osoby wykazują większą skłonność do instalowania aplikacji, nawet bez pewności, że będą z nich długofalowo korzystać. Ponad połowa wszystkich naszych respondentów korzysta z aplikacji w przypadku konkretnej, doraźnej potrzeby, raz lub dwa, a gdy spełni ona swoją funkcję zostaje przez nich porzucona. To świadczy o dynamicznej naturze interakcji młodych z technologią – podsumowuje Jakub Nawrocki z Future Mind.

Raport "Młodzi vs Mobile. Wpatrzeni w ekran, czyli o młodych Polakach i technologii mobilnej" powstał w oparciu o badanie ilościowe wykonane metodą CAWI na ogólnopolskim panelu on-line. Dobór do próby miał charakter kwotowy w oparciu o rozkład populacji Polski osób w wieku 15-35 lat. Próba zrealizowana N=1011.

Kontakt dla mediów:

Julia Dudziak-Dropko
+48 729 115 231
[email protected]

We engineer
digital business

Subscribe to our insights

A better experience for your customers with Future Mind.

This field is required. Please fill it in, so we can stay in touch
This field is required.
© 2024 Future mind
all rights reserved