Growth Business Data
Michalina Leśniak
Digital Transformation Digital Advisory
Maciej Cieślukowski Emilia Adamek
People Values
Tomek Jurek
Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski

Featured Insights

Explore all insights
Close
Growth Business Data
Michalina Leśniak
Digital Transformation Digital Advisory
Maciej Cieślukowski Emilia Adamek
People Values
Tomek Jurek
Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski
Explore all insights

Featured Insights

Żyjesz w phygitalu,
choć o tym nie wiesz

Jak Polacy korzystają z technologii łączących światy online i offline?

Przeczytaj raport, który nie pokazuje mglistej przyszłości – pokazuje science fiction, w którym wszyscy żyjemy już teraz.

Pobierz pełny raport
report-cover-image

Solita - logo - white

To jest mega fajne, że masz smartfona, który jest pilotem do wszystkiego.

Project manager, 44 lata, Teresin

Czym jest phygital?

Najprościej ujmując, jest to połączenie świata fizycznego i cyfrowego. 

Czy pokazujący reklamę ekran w sklepie to phygital? Nie.
Czy telewizor w naszym salonie to phygital? Również nie.
Czym zatem jest phygital?

Przyjmujemy, że phygital to połączenie świata fizycznego
i cyfrowego przy użyciu technologii, dokonywane na poziomie spersonalizowanych doświadczeń. Ma na celu zbudowanie zaangażowania między człowiekiem a produktem, usługą lub marką.

Zapytaliśmy Polki i Polaków

Jak funkcjonują w świecie phygitalu i czy go rozumieją? Jakie emocje i odczucia wzbudzają w nich konkretne nowinki? Czy postrzegają otaczającą ich technologię jako szansę czy jako zagrożenie?

Zbadaliśmy postawy Polek i Polaków wobec 21 rozwiązań technologicznych, które dotykają każdego aspektu ich codziennego życia – od retailu przez zdrowie i środowisko domowe aż po funkcjonowanie w sferze publicznej. Zależało nam także, aby sprawdzić, jak phygital postrzegają nie tylko najmłodsi, ale również przedstawiciele tzw. silver generation, czyli osoby w wieku poprodukcyjnym.

Postawy Polaków wobec technologii

Na bazie wyników przeprowadzonych przez nas badań ilościowych i jakościowych powstała mapa pokazująca cztery postawy Polaków względem technologii:

Tabela-final
Tabela
Pobierz pełny raport

Technologia a bezpieczeństwo –
im bliżej ciała, tym większe obawy

Im bliżej ciała dane urządzenie i im prywatniejszej strefy dotyczy, tym silniejsze wzbudza obawy. To szczególnie ciekawe, biorąc pod uwagę, że najbliższe ciału urządzenia wearables (np. inteligentne zegarki, pierścionki czy opaski) mogą przecież uratować użytkowników w sytuacji zagrażającej życiu. Spośród technologii phygital najbliższych ciału respondenci najczęściej używają zegarków i opasek. Mimo to 42% badanych widzi w takich rozwiązaniach różnego rodzaju zagrożenia.

Czasami, kiedy nie mam mojego zegarka, jest mi dosłownie bardzo źle. Kilka razy dziennie sprawdzam pierścienie z pomiarami. Lubię widzieć, jakie mam tętno, ile zrobiłam kroków

Fizjoterapeutka, 27 lat, Warszawa

Smart City – jak phygital ułatwia nasze codzienne życie

Przestrzeń prywatna, jaką jest dom, to miejsce, do którego Polacy chętnie zaprosiliby więcej technologii. Wśród rozwiązań phygitalowych, o które pytaliśmy, najbardziej znane są aplikacje pozwalające na sterowanie urządzeniami domowymi (87%) oraz aplikacje monitorujące bezpieczeństwo domowe (82%). Nie są one jednak powszechnie używane – aplikacje pozwalające na sterowanie urządzeniami domowymi wykorzystuje 27% badanych, a aplikacje monitorujące bezpieczeństwo domowe jedynie 19%. Badani są otwarci na stosowanie technologii phygitalowych w swoich domach i mieszkaniach – nie widzą w nich zagrożenia i nie odczuwają stresu na myśl o tych rozwiązaniach.

Smart Retail – dokąd zmierza technologia w branży retail

Najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem phygitalowym są kasy samoobsługowe – aż 98% Polek i Polaków deklaruje znajomość tej technologii, a 93% skorzystało z niej przynajmniej raz. W kwestii znajomości rozwiązania sklepy autonomiczne nie pozostają daleko
w tyle. Po raz kolejny jednak znajomość technologii niekoniecznie idzie w parze z ich powszechnym używaniem. Mimo wysokiej świadomości w sklepach autonomicznych było jedynie 17% badanych. Może to wynikać z faktu, że liczba autonomicznych sklepów jest stosunkowo mała i znajdują się one w największych miastach. Co więcej, aż 23% respondentów widzi w nich zagrożenie, a 22% odczuwa przez nie stres.

Smart City – jak phygital ułatwia nasze codzienne życie

W odniesieniu do infrastruktury publicznej Polki i Polacy oczekują, że ich doświadczenia w świecie fizycznym i cyfrowym będą się łączyć i uzupełniać. Rozwiązania wprowadzane w tej sferze postrzegają pozytywnie i chętnie z nich korzystają. 85% badanych wie o istnieniu cyfrowych biletów komunikacji zbiorowej, zaś o urządzeniach
i aplikacjach pełniących funkcję wirtualnych przewodników słyszało 65%. W porównaniu z innymi badanymi rozwiązaniami phygitalowymi respondenci stosunkowo często korzystają z technologii dotykających sfery publicznej – cyfrowe bilety kupuje 52% osób, a z wirtualnych przewodników korzysta 29%.

Silver generation a technologia – ucyfrowienie wybiórcze

W przypadku silver generation znajomość rozwiązań nie zawsze przekłada się na ich używanie. Grupa ta charakteryzuje się tzw. wybiórczym ucyfrowieniem. To znaczy, że nabycie kompetencji cyfrowych w danym obszarze nie przekłada się na pozostałe dziedziny ich życia: np. w pracy korzystają z portali internetowych,
ale do lekarza rejestrują się przez telefon. Piszą do dzieci na WhatsAppie, ale nie ufają bankowości mobilnej. Ich poczucie konieczności „zaprzyjaźnienia się” z technologią daje efekty,
ale nie powoduje dyfuzji na wszystkie obszary życia codziennego.

Z jednej strony moja mama boi się aplikacji bankowej, a z drugiej jest królową Pinteresta

Pracownik biurowy, 27 lat, Tychy

Sztuczna inteligencja – nadzieje i obawy Polek i Polaków

Niezależnie od wieku, wśród Polek i Polaków panuje dość silne przekonanie, że edukacja na temat sztucznej inteligencji powinna być bardziej powszechna, by społeczeństwo mogło lepiej zrozumieć tę technologię. 79% Entuzjastów wierzy, że AI zmieni dotychczasowy model edukacji. Dla porównania, myśli tak jedynie 54% Sceptyków, co wskazuje na spore dysproporcje między badanymi grupami. Bez względu na postawę wobec technologii większość Polaków uważa, że kwestie AI powinny być odgórnie regulowane.

To pole jest wymagane. Wypełnij je, abyśmy mogli pozostać w kontakcie.
To pole jest wymagane. Wypełnij je, abyśmy mogli pozostać w kontakcie.
To pole jest wymagane. Wypełnij je, abyśmy mogli pozostać w kontakcie.
branża
branża
FinTech Grocery stores Health & Beauty IT NGO's Telecom Travel Press Student Other
To pole jest wymagane.
Wystąpił błąd podczas wysyłania formularza. Spróbuj ponownie.

Raport „Żyjesz w phygitalu, choć o tym nie wiesz. Jak Polacy korzystają z technologii łączących światy offline i online?” powstał na podstawie badania realizowanego dwutorowo. Badanie ilościowe CAWI na panelu online było realizowane metodą doboru kwotowego wg wybranych grup pokoleniowych (15-26 lat: 25%; 27-42 lat: 25%; 43-58 lat: 25%; powyżej 58 lat: 25%) przez SW Research w dniach 24.11-03.12.2023. Zrealizowana próba wyniosła N=1211. Sesje z grupami fokusowymi odbyły się w dniach 8-15.12.2023. Przeprowadziliśmy 4 wywiady grupowe w 4 grupach wiekowych i w 4 lokalizacjach – w Warszawie, Poznaniu, Tychach oraz we wsi Teresin pod Sochaczewem.

We engineer
digital business

Subscribe to our insights

A better experience for your customers with Future Mind.

This field is required. Please fill it in, so we can stay in touch
This field is required.
© 2024 Future mind
all rights reserved