Growth Business Data
Michalina Leśniak
Digital Transformation Digital Advisory
Maciej Cieślukowski Emilia Adamek
People Values
Tomek Jurek
Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski

Featured Insights

Explore all insights
Close
Growth Business Data
Michalina Leśniak
Digital Transformation Digital Advisory
Maciej Cieślukowski Emilia Adamek
People Values
Tomek Jurek
Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski
Explore all insights

Featured Insights

June 13, 2024

Analiza wyników badania Barometr Retail w SCF News

Analiza wyników badania Barometr Retail w SCF News

Wyniki badania „Barometr Retail", przeprowadzonego przez Future Mind w czerwcu tego roku, wskazują, że tylko 9 proc. respondentów deklaruje, że posiada zdefiniowaną strategię danych konsumenckich. Dlaczego handel nie wykorzystuje w pełni potencjału danych? Co jest największym wyzwaniem firm w tym obszarz?

Przeczytaj artykuł
We engineer
digital business

Subscribe to our insights

A better experience for your customers with Future Mind.

This field is required. Please fill it in, so we can stay in touch
This field is required.
© 2024 Future mind
all rights reserved