Growth Business Data
Michalina Leśniak
Digital Transformation Digital Advisory
Maciej Cieślukowski Emilia Adamek
People Values
Tomek Jurek
Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski

Featured Insights

Explore all insights
Close
Growth Business Data
Michalina Leśniak
Digital Transformation Digital Advisory
Maciej Cieślukowski Emilia Adamek
People Values
Tomek Jurek
Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski
Explore all insights

Featured Insights

June 5, 2024

Tomasz Woźniak o branży IT w Spider's Web

Tomasz Woźniak o branży IT w Spider's Web

W ostatnich latach sektor IT był postrzegany jako dynamiczny i innowacyjny, ale okazało się, że podobnie jak inne branże pozostaje zależny od cyklów koniunkturalnych w gospodarce. Duże firmy korzystające z usług IT zauważają, że zaczyna się dziać coś niedobrego. Tomasz Woźniak, CEO Future Mind, komentuje sytuację na rynku.

Przeczytaj artykuł
We engineer
digital business

Subscribe to our insights

A better experience for your customers with Future Mind.

This field is required. Please fill it in, so we can stay in touch
This field is required.
© 2024 Future mind
all rights reserved