Growth Business Data
Michalina Leśniak
Digital Transformation Digital Advisory
Maciej Cieślukowski Emilia Adamek
People Values
Tomek Jurek
Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski

Featured Insights

Explore all insights
Close
Growth Business Data
Michalina Leśniak
Digital Transformation Digital Advisory
Maciej Cieślukowski Emilia Adamek
People Values
Tomek Jurek
Digital Advisory Customer Experience Technology
Izabela Franke
Digital Advisory CX Strategy Retail
Jakub Nawrocki
Digital Transformation Retail
Paweł Wasilewski
Explore all insights

Featured Insights

April 19, 2024

Żyjemy w erze technologii mobilnych

Żyjemy w erze technologii mobilnych

Na łamach Omnichannel News Izabela Franke, Head of Advisory w Future Mind, omawia wyniki raportu „Digital Poland 2024”, który dostarcza ciekawych spostrzeżeń na temat wpływu cyfrowych rozwiązań na codzienne życie Polaków.

Wspomniany raport uwidacznia przede wszystkim, że sektor mobilny w niezachwiany sposób utrzymuje swoją rolę w cyfrowym ekosystemie Polski. Udział mobilności w codziennym życiu Polaków jest wyraźnie widoczny, ze szczególnym naciskiem na rosnące wykorzystanie urządzeń mobilnych do dostępu do internetu i aplikacji.

Przeczytaj artykuł
We engineer
digital business

Subscribe to our insights

A better experience for your customers with Future Mind.

This field is required. Please fill it in, so we can stay in touch
This field is required.
© 2024 Future mind
all rights reserved